Hasičské sbory dobrovolníků na území dnešní České republiky začaly vznikat v polovině 19. století. Vůbec první byl založen v Zákupech na Českolipsku. Ten byl ovšem německý. První ryze český tak vznikl až o deset let později ve Velvarech nedaleko Kladna.

Již v roce 1853 však existoval v Praze profesionální hasičský sbor. Zpočátku se využívala velmi různorodá technika, postupně se vyvinuly specifické kategorie. Dnes se hasičskké automobily dělí do následujících hlavních kategorií:

1) Hasicí a záchranný automobil. Dělí se do skupin: a) automobilová stříkačka, b) automobil na hašení specifických požárů

2) Výšková záchranná automobilová technika. Do této skupiny patří různé typy žebříků a vysokozdvižných plošin. Dále hasiči využívají také sanitní, štábní přepravní i speciální automobily.

Stříkačky, žebříky a další vybavení nejdříve pochopitelně lidé zapřahali za koně. Pak přišla éra páry, a teprve na počátku 20. století se začaly využívat upravené automobily. Například v Německu byl prvním hasičským vozem Adler z Frankfurtu nad Mohanem. Představen byl v roce 1901. Ještě v roce 1912 však ke stříkačkám poháněným spalovacím motorem dost lidí nedůvěřovalo. Například Hasičská knihovna uvádí toto: "Motorové stříkačky mají nepopiratelné přednosti před parními. Jsou lehčí, lacinější a uvedou se již ve dvou minutách k činnosti a dodají stejné množství vody. Leč, mají také nepopiratelné vady, pro něž nelze na ty stříkačky vůbec spoléhati…"

Přesto například již v roce 1913 automobilová stříkačka Praga s výkonem 1000 litrů za minutu sloužila v Plzni. Právě Praga se vývojem této hasičské techniky velmi vážně zaobírala. Není tedy divu, že speciální část expozice v Hasičském muzeu ve Zbirohu je věnována právě této značce. 

Více se dozví každý návštěvník tohoto muzea. A ještě jedna zajímavá informace - vstup je sem zdarma.