Na českých středních školách začala preventivní kampaň Zpomal, ještě je brzo. Upozorňuje na nebezpečný fenomén nepřiměřeně rychlé jízdy nejmladších řidičů – ta může až za třetinu nehod ve věkové kategorii 18–20 let. Je to zdaleka nejvíce v porovnání s ostatními věkovými skupinami. Kampaň se záštitou Ministerstva školství ČR organizuje Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s BESIPem a Policií ČR. Interaktivní show pro studenty středních škol a autoškol je možné zhlédnout na Mall.tv, Stream.cz a také na webu 13 MINUT. Učitelům budou k dispozici učební materiály, jejichž prostřednictvím mohou téma snadno zakomponovat do výuky. Plán hodiny pro učitele vytvořil zkušený pedagog a garant programu ČT edu Petr Chára. Nepřiměřená rychlost je u všech řidičů příčinou dopravních nehod v 17 procentech (16,7 %), u řidičů ve věkové skupině 18–20 se ale téměř zdvojnásobuje (na 29,7 %). Vyplývá to z analýzy Portálu nehod, který na základě dat od policie a pojišťoven sleduje čísla o nehodovosti a vyhodnocuje nejrizikovější místa na českých silnicích. Ovšem rychlá jízda mladých řidičů není nebezpečná pouze pro ně samotné. Statistiky Portálu nehod upozorňují také na riziko spolujízdy u mladistvých, kdy mezi účastníky nehod z důvodu nepřizpůsobení rychlosti často figurují vrstevníci začínajících řidičů. I z tohoto důvodu se letos kampaň Zpomal, ještě je brzo zaměřuje nejen na začínající řidiče, ale rovněž na ty, kteří s nimi do auta nasedají a budou se v příštích letech na získání řidičského průkazu teprve připravovat. Pramen: Besip