Všechny tři výše zmíněné výrazy přitom označují zpravidla v podstatě to samé, a to automobil s konvenční tříprostorovou uzavřenou karoserií, která se podle typu liší vlastně jen velikostí a počtem dveří.

Laicky bychom tak vlastně mohli limuzínu označit za trochu delší, prostornější a luxusnější sedan, zatímco v minulosti používaný výraz „tudor“ patřil sedanu, který dostal jen pár dveří, měl možná kratší rozvor, ale stále si zachoval proporce klasické tříprostorové uzavřené karoserie.  

Odkud se však tato slova vzala? Pochopitelně musíme vyrazit do minulosti a zahraničí, kam ostatně tato otázka zavedla i server Jalopnik, který se celému názvosloví snažil přijít na kloub.

Sedan

Když mluvíme o „sedanu“, mluvíme o slovu původem z latiny a rovněž z italštiny. Pochází totiž z výrazu „sedes/sedere“, které latinsky znamená „sednout si“, přičemž z něj někdy kolem 17. století v Itálii vzniklo „sede“ (sedadlo) a následně „sedan“. Tento výraz se používal pro veřejná nosítka – přenosnou a uzavřenou kabinu na tyčích, ve které zprvu služebníci ručně nosili své panovníky a další důležité osoby.

Veřejná nosítka neboli italský „sedan“ z období kolem 17. století.Zdroj: wikipedia.org

Podle historických zdrojů se pak výraz „sedan“ kolem roku 1630 rozšířil dále do Evropy a později zbytku světa. Jeho opětovné použití o dalších několik stovek let později k označení podobně navržené kabiny, ovšem nyní s koly a motorem u automobilu, nakonec přišlo vcelku přirozeně.  

Saloon

Ačkoliv se výraz „sedan“ dostal i do Velké Británie, překvapivě se tam nikdy neuchytil a pro tuto kategorii vozů zde již tradičně používají slovo „saloon“. To pochází z francouzštiny, kde ve formě „salon“ označovalo větší místnost.

Tento adoptovaný výraz se přitom dostal v podobném významu i do USA, a tedy další anglicky mluvící země, kde okolo 18. století označoval klasický kovbojský „saloon“, bar známý z westernů, a taktéž větší železniční vagóny. Odtud pak „saloon“ směřoval k automobilům s uzavřenou kabinou, většinou pro více jak dva cestující.