Jde o vedlejší produkt výroby pneumatik. V posledních stádiích výroby pneumatiky jsou totiž vzorek a grafika na bočnících vytvářeny pomocí formy.

„Hladká" pneumatika je tedy uložena do formy s požadovaným vzorkem, který je následně vytlačen do ještě měkké a tvarovatelné gumy.

Vše je zajištěno vysokým tlakem horkého vzduchu či vody, jež pneumatiku ve formě rozpínají. Horká tvarovatelná guma je pak roztlačena do stěn formy, která zajistí konečný tvar, vzorek a následně i grafiku na bočnicích.

Aby se však zajistilo, že ve stále poddajném materiálu gumy při vytváření vzorku nezbydou nechtěné bublinky vzduchu, jsou na stěnách formy úzké otvory, jimiž je přebytečný vzduch vytlačen ven. Při procesu vytlačování vzorku pod tlakem se v konečné fázi dostane trocha gumy i do těchto odvzdušňovacích otvorů.

Ilustrační foto.Zdroj: rennlist.com

A právě tady nám vznikají ony „vousky" na povrchu pneumatiky. Po vulkanizaci gumy a vytvrdnutí už má pneumatika svůj vlastní vzorek a také ony malinkaté výstupky jakožto produkt odvzdušňování gumové směsi.

Některé pneumatikářské firmy je pak odstraňují, jiné zase ne. Pneumatiky bez těchto výčnělků dnes často pocházejí od renomovaných výrobců. Čistá a hladká pneumatika prostě lépe vypadá.

Mnoho z nich už totiž využívá při výrobě odvzdušňovací kolíky, které se po odvzdušnění díky ventilku s pružinkou tlakem hmoty uzavřou a na pneumatice tak žádné výčnělky nezůstanou.

Přestože nakonec nemají tedy „vousy" žádný význam v rámci vlastností samotné pneumatiky, lze je alespoň považovat ze nejjednodušší indikátor prvotního opotřebení gumy.