„Tím přispějeme také ke snížení případných nežádoucích zdravotních účinků spojených se znečištěním ovzduší, alergeny a jemnými částečkami prachu,“ uvedla doktorka Maria Bernander, odbornice automobilky Volvo Cars na zdravotní vliv automobilových interiérů na cestující ve voze. „Kromě prokázání přínosů na zdraví jednotlivců studie ukázaly, že čistější vzduch přispívá ke zvýšení soustředěnosti, což vám může během jízdy pomoci koncentrovat se na řízení.“ Řidiči nejnovějších vozů Volvo navíc budou mít možnost posoudit na základě dat, zda mají nechat vzduch v kabině svého vozu vyčistit. Na displeji středové konzoly se totiž zobrazují informace o aktuálním množství pylů ve vzduchu a úrovni kvality ovzduší. Součástí vozidel vybavených nejnovější technologií čištění vzduchu automobilky Volvo je také senzor, který měří množství prachových částeček PM 2.5 v kabině a umožňuje srovnat tuto hladinu se stavem okolního ovzduší. Protože jde o metodu indikující množství jemných částeček ve vzduchu, představují senzory PM 2.5 velmi rozšířený způsob, jak určit kvalitu vzduchu. Ovzduší v městských oblastech je v celosvětovém měřítku prachovými částečkami často velmi znečištěno, přičemž hodnoty PM 2.5 překračují maximální hladiny doporučované Světovou zdravotnickou organizací (WHO), což jen zdůrazňuje potřebu minimalizace jejich množství. Díky filtru ze syntetických vláken a ionizaci pokročilého systému čištění vzduchu společnosti Volvo Cars je u modelů řady 60 a 90 až 95 % všech jemných částeček PM 2.5 zadrženo mimo kabinu. Mimoto dokáže pokročilý systém čištění vzduchu odstranit více než 97 % vzduchem přenášených virů, které se pokoušejí proniknout do kabiny přes vzduchový filtr, a snížit množství virů v interiéru až o 95 %. Výsledky nedávných testů provedených nezávislým rakouským výzkumným a testovacím institutem OFI prokazují, že účinnost virové filtrace a ionizátoru dělá z tohoto systému vysoce efektivní technologii proti virům přenášeným vzduchem. (pd)