Základem je podvozek T 158-8P6R41.27ZA 8x8.1R s rozvorem 2150 mm + 2660 mm + 1500 mm a s mechanickým systémem řízení TatraTON prvních dvou náprav a elektro-hydraulickým systémem Mobile Electronic posledních dvou náprav. I když jde o opravdový speciál, drtivou většinu konstrukčních skupin, podskupin i jednotlivých dílů novinka sdílí se standardní produkcí.

Z legislativních a bezpečnostních důvodů jsou režimy řízení kol rozděleny do dvou skupin: On-Road a Off-Road.

Režim On-Road je výchozí jízdní mód, ve kterém se vozidlo nachází vždy po každém nastartování a který je určen k provozu na běžných pozemních komunikacích. V tomto režimu je řízení třetí nápravy zamčeno v poloze pro přímou jízdu. Kola čtvrté nápravy jsou řízena v závislosti na natočení přední nápravy od okamžiku, kdy vozidlo dosáhne rychlosti 30 km/h. Ovšem při překročení rychlosti 50 km/h je náprava automaticky vycentrovaná a její řízení je uzamčeno.

Do režimu Off-Road pak spadají zbylé tři speciální jízdní módy. Ty jsou určeny pro provoz mimo veřejné komunikace a jsou rovněž omezeny povolenou maximální rychlostí. Režim All-Wheel Steering, neboli řízení kol všech náprav, spočívá v možnosti natáčení kol třetí a čtvrté nápravy v závislosti na poloze předních kol. Cílem je dosažení minimálního úhlu zatáčení.

Režim Crab Steering spočívá ve schopnosti natočení kol třetí a čtvrté nápravy v rozmezí od nulového až po 21 stupňů ve stejném směru jako kola předních náprav. Posledním speciálním módem řízení je takzvaný Manual Steering, který dovoluje řízení kol třetí a čtvrté nápravy zcela nezávisle na poloze předních kol. Řidič tak může po nastavení kol třetí a čtvrté nápravy do libovolného směru korigovat směr jízdy vozu volantem.

Protože u zadních náprav jde o hydraulický systém řízení ovládaný elektronicky, je v kabině vozu, na středovém tunelu vedle řadicí páky umístěn ovládací terminál systému řízení Mobile Electronic. Osm funkčních tlačítek slouží k volbě režimu řízení a posléze také k vlastnímu ovládání natočení kol třetí a čtvrté nápravy. Nad tlačítky je displej, na němž se zobrazuje aktivace jednotlivých tlačítek.

Po nastartování vozu musí v rámci vysoké míry bezpečnosti provozu proběhnout test celého systému, trvající zhruba 15 sekund - po tuto dobu vozidlo stojí na místě. Volbu režimu řízení vozidla lze provádět při stojícím voze či při rychlosti od 5 km/h. Po každém manévrování v režimu Off-Road by měl řidič vozu přepnout řízení do On-Road módu a provést takzvanou synchronizaci systému. Teprve poté může vyrazit na veřejné silnice. Systém je schopen v rámci vlastního testovacího a synchronizačního módu vyhodnotit chybový stav, vypsat chybový kód na displej a varovat řidiče akustickým signálem.

Z velmi jednoduše popsaného systému ovládání vozidla v několika módech je zřejmé, že jde o výrazně sofistikovaný vůz, který nabízí specializované možnosti provozu.

Tatra pak samozřejmě vyzdvihuje praktické schopnosti tohoto stroje. Zatímco On-Road mód řízení zajišťuje relativně běžné jízdní schopnosti čtyřnápravového těžkého nákladního vozu na silnici, off-roadové režimy poskytují možnosti zcela mimořádné: například manévrování bokem k nakládací rampě či jiné hraně, otočení vozu s minimálním poloměrem otáčení či vymanévrování z kritické situace v těžkém terénu výjezdem z hlubokých kolejí či směrem ze svahu nebo do svahu, který je pro vozy se standardním řízením zcela nemožný.

Vzhledem k tomu, že vozidlo po dostavbě na mobilní jeřáb bude sloužit u švýcarského zákazníka, lze předpokládat jeho využití v kopcovitých či dokonce horských oblastech.