Výhodou digitálního panelu je, že si řidič může individuálně nastavovat zobrazení na panelu před sebou. V Karoqu to bude možné ve čtyřech různých uspořádáních: klasickém, digitálním, dálem takzvaném Infoprofile a nakonec v redukovaném.

Tato zobrazení však definují pouze volitelný rámec. Který údaj se zobrazí, v jaké části displeje, jestli bude velký nebo malý, si volí řidič individuálně prostřednictvím listovacího tlačítka pro každou část obrazovky. Vpravo, vlevo nebo uprostřed lze také zobrazit informace o audiosystému, telefonu, asistenčních systémech nebo stav vozu.

Displej standardně pracuje s klasickým uspořádáním, kdy je vlevo velký kruhový otáčkoměr a vpravo rychloměr. Prostor mezi nimi lze uspořádat individuálně, zobrazuje se buď aktuální zábavní program nebo navigační mapa.

Karoq jako první Škoda nabídne digitální přístrojový panel.

U digitálního uspořádání pak mapa navigačního systému nebo jiný řidičem preferovaný zdroj infotainment systému zabírá téměř celou plochu displeje. Aktuální rychlost jízdy, zvolený rychlostní stupeň, samočinně rozpoznané dopravní značky nebo navigační data jsou zobrazována v horní nebo spodní virtuální liště menším písmem a symboly.

V režimu Infoprofile se ve střední části displeje nachází velký ukazatel, například navigační mapa. Vpravo, vlevo a nad mapou je místo pro individuální dodatečné informace, což může být například aktuální rychlost, navigační výhled s piktogramy, zvolený rychlostní stupeň, identifikace dopravních značek nebo doba jízdy.

Redukované uspořádání má být vhodné například pro jízdu v noci. Digitálně zobrazuje na větším prostoru pouze dvě vybrané informace. Může to být například aktuální rychlost a zbývající dojezd na palivo v nádrži. Navíc se na displeji nahoře a dole zobrazují v menší velikosti písma základní informace - jako například čas. S aktivním naváděním do cíle jsou uprostřed viditelné také navigační šipky.

Jak už určitě víte, novou Škodu Karoq už si můžete objednat, zatím ale jen ve vyšších výbavách. Digitální přístrojový štít (Digital Instrument Panel) však zatím v ceníku chybí. Termín dostupnosti tohoto nového prvku výbavy neznáme, otazníkem je i jeho cena.