Účastníkům dopravní nehody se ukládá povinnost přivolat policii v případech vymezených § 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Podle legislativy se jedná o škodu na zúčastněných vozidlech přesahující 100 000 Kč nebo zranění či usmrcení osoby. Povinnost přivolat policii vzniká také v případě, že dopravní nehodou byla způsobena škoda třetím osobám nebo bylo poškozeno značení a příslušenství pozemní komunikace.

Pozor na odhadovanou výši škody

Zatímco většina výše popsaných případů je jasně definována a rozpoznatelná, problém může nastat u odhadnutí výše škod. Bezprostředně po nehodě, jsou zúčastněné osoby pod velkým stresem. K tomu se mnohdy přidávají špatné povětrností podmínky, tma, spěch na vyřešení situace a další faktory, které výrazně ovlivní úsudek při odhadování výše škody. Přitom právě výše škody je u pojištění a následného odškodnění klíčová.

Krácení odškodnění je přítěží

Příklad z praxe ilustruje případ, kdy pojistitel vyžadoval po pojištěném 40% spoluúčast na odškodnění dopravní nehody. Na začátku případu stála nehoda, při které poškození špatně odhadli výši škody. Automobil byl po nehodě pojízdný, netekla z něho žádná kapalina a zřejmé byly pouze vnější poruchy na kapotě, náraznících, blatnících a světlech. Účastníci usoudili, že vzniklá škoda nepřesahuje sto tisíc korun a proto k nehodě nepřivolali policii. Pojišťovně pak odevzdali společný záznam o dopravní nehodě.

Následné pojistné plnění, které krylo povinné ručení, podstatně přesáhlo původně odhadovanou výši škody. Pojistitel se proto domáhal na pojištěném 40% spoluúčasti z důvodu porušení zákonné povinnosti přivolat policii a tím ztížení řádného prošetření dopravní nehody.

Pojišťovna se soudně domáhala spoluúčasti na škodě

Pojištěný odmítl uhradit 40% spoluúčast a případ se dostal před okresní soud. Ten vyhověl žalobě pojišťovny a vynesl verdikt: „Pojištěný porušil zákonnou povinnost přivolat policii, kdy spoléhal na svůj laický pohled při odhadu výše škody." A to i přesto, že pojištěný veškeré náležitosti splnil a na případ se nevztahovaly výluky z pojištění.

Tento verdikt zrušil odvolací soud s odůvodněním, že při dopravní nehodě nebylo evidentní, že výše škody přesahuje sto tisíc korun. Odvolací soud zároveň vyvrátil, že by došlo ke ztížení pojistného šetření. Tomuto verdiktu dál za pravdu také Nejvyšší soud, který zamítl dovolání pojistitele.

Ačkoliv tento případ dopadl pro pojištěného dobře, doporučujeme k dopravní nehodě přivolat policii, která podle veškerých náležitostí zdokumentuje místo nehody a minimalizuje riziko případného sporu mezi pojistitelem a pojištěným.