Zkontrolujte si platnost povinného ručení

Každý zodpovědný řidič si před cestou na letní dovolenou zkontroluje nejen technický stav vozidla, ale také přítomnost technického průkazu a zelené karty. Tyto doklady je řidič povinen mít u sebe vždy. Zatímco technický průkaz je pro mnoho motoristů samozřejmostí, zelenou kartu řada řidičů opomíjí. Přitom zelená karta mezinárodně prokazuje platné povinné ručení, které musí mít provozovatel vozidla sjednané.

Pozor na země, ve kterých zelená karta neplatí

Před cestou automobilem do zahraničí nezapomeňte zkontrolovat platnost zelené karty a stejně tak rozsah působnosti v jednotlivých státech. Pojišťovny totiž neposkytují automaticky povinné ručení do všech zemí. Zpravidla zelená karta neplatí pro země blízkého východu, pro Kosovo, severní Kypr či regiony určitých zemí, příkladem je Náhorní Karabach v Ázerbájdžánu.

Přitom cena povinného ručení na rozsah územní platnosti většinou nehraje roli. I pokud jste se rozhodli sjednat nejlevnější povinné ručení, pak zelená karta bude bez problémů platit ve všech zemích Evropské unie a dále v nečlenských státech, kterými jsou Švýcarsko, Norsko a další státy. Přehled zemí, ve kterých je povinné ručení akceptováno, naleznete právě na zelené kartě.

Nezapomeňte na cestovní pojištění

Povinné ručení je nutným základem, který kryje škody způsobené třetím osobám provozem motorového vozidla. Toto pojištění ale nekryje újmu a škody způsobené provozovateli vozidla a ani další rizika cestování. Proto při jakékoliv cestě do zahraničí se doporučuje všem účastníkům uzavřít také cestovní pojištění.

Cestovní pojištění stojí pouhých pár korun na osobu a den. Za to ale poskytuje relativně vysoké finanční plnění a široký rozsah krytí rizik, která jsou s dovolenou spojena. Zpravidla se jedná:

  • o pojištění odpovědnosti za škodu,
  • o pojištění ztráty a odcizení zavazadel,
  • o pojištění trvalých následků úrazu,
  • o pojištění rizikových sportů,
  • o pojištění smrti úrazem.

Cestovní pojištění se vždy vyplatí, neboť kryje náklady spojené s lékařským ošetřením a také poskytuje asistenční službu, která poradí, na jaké lékařské zařízení se obrátit. Asistenční služba zároveň pomůže v komunikaci v cizím jazyce.

Nepodceňujte rizika spojená s cestováním

Před letním cestováním proto kromě ošacení, jídla a nezbytné výbavy nezapomínejte na kontrolu povinného ručení a sjednání cestovního pojištění, které vaši dovolenou neprodraží, za to dovedou ušetřit nemalé náklady při vzniku potíží.