Tvrdí to studie odborného lékařského časopisu Journal of the American College of Cardiology, specializujícího se na kardiologii. Samotný hluk dopravy, výfuků, klaksonů a sirén tak prý může představovat pro lidi zdravotní riziko.

Autoři studovali hlukovou zátěž, neboli zvukové znečištění tvořené dopravou, a jeho vliv na srdeční nemoci. Hlasité zvuky podle všeho nejen narušují spánek, který může vést ke zdravotním problémům, ale také jsou spouštěčem stresu, uvolňujícího množství hormonů, jež může postupem času poškozovat srdce. Taktéž se může vyskytovat zvyšování krevního tlaku, které je problémem hlavně u infarktů.  

Hluk tedy samozřejmě přímo nezpůsobuje srdeční nemoci, ale v současné době se už podle studie rozsáhle podílí na zdravotních problémech.

„Před deseti lety si lidé říkali, že hluk od automobilů je pouze otravný, nyní už však máme značný důkaz, že hluk přispívá výskytu nemocí. Nejvíce pak převládají kardiovaskulární onemocnění,“ komentoval výsledky studie Thomas Münzel, jeden z autorů průzkumu

Münzel dále řekl televizní stanici ABC News, že jakýkoliv hluk hlasitější než 60 decibelů může zvyšovat riziko výskytu srdečních nemocí. Měření provedené televizní stanicí zjistilo, že hluk normálního automobilu se pohybuje okolo 70 decibelů. Jak moc hlasitý je váš soused, který v šest hodin ráno o víkendu montuje kuchyňskou linku, to ovšem měřeno nebylo.

Průzkum uvádí, že k utlumení hluku dopravy vám může doma při spánku pomoci například generátor bílého šumu, který umí produkovat zvuky, které prý uklidňují, zlepšují a prodlužují dobu spánku. Na snížení zvukového znečištění měst by se ale měly podle vědců hlavně podílet samotné automobilky.