Otáčení na semaforech
Se zákazem otáčení na světelné křižovatce patří Česká republika mezi výjimky. Stačí přejet do sousedního Německa a jde o zcela běžnou praxi, totéž platí třeba pro USA a další dopravně vyspělé země. Není totiž důvod, aby platil zákaz na křižovatce řízené semafory, zatímco na jiné bez semaforů je otáčení povoleno. Možnost otočit se řidičům v mnoha případech pomůže ušetřit čas i stres. Tam, kde je otáčení nebezpečné, ho lze zakázat značkou zákazu otáčení, kterou česká pravidla znají, ale používá se tak málo, že na ni řidiči zapomněli.

Odbočení vpravo na červenou
Toto pravidlo známe hlavně v USA, ale setkáme se s ním opět třeba i v sousedním Německu (značí ho plaketka se zelenou šipkou). Pokud padne červená, můžete odbočit doprava tak, že se budete chovat jako na stopce. Odbočíte pouze tehdy, pokud je volno. Pravidlo je velmi jednoduché a snadno zapamatovatelné. Pomáhá zlepšit dopravní tok. Dalo by se říci, že v Česku se ho snaží částečně nahradit světelnými zelenými šipkami, ale ty většinou pouští auta jen tehdy, pokud je zcela volno. Výjimek je jen několik.

Podívejte se na lekci americké autoškoly, jak správně odbočovat na červenou:

Zdroj: Youtube
Doprava v Číně je poměrně hustá
Velký bratr v Číně: Vláda sleduje data o pohybu všech elektromobilů

Stopka pro všechny směry
V USA nebo Jihoafrické republice se na křižovatkách setkáme s případy, kdy mají všechny strany stopku. Tomuto značení se říká 4-way STOP, ale lze aplikovat i na křižovatky s více větvemi. Řidiči z každého směru zastaví na čáře. Pokud přijeli ke křižovatce jako první, pokračují. Pokud už vidí u hranice křižovatky stát jiné auto, pustí ho. Tím pádem dochází ke střídání směrů. Jde o spravedlivější přístup než v případě aplikace přednosti zprava, u které musí řidič počkat, až všechna auta z pravého směru křižovatkou projedou a teprve pak může jet. V extrémních případech se tak můžeme setkat se zneužíváním tohoto pravidla, kdy například řidiči objíždí zácpu a připojují se do kolony z pravé strany. Teoreticky tedy ti, kteří stojí před křižovatkou, musí do nekonečna pouštět tok aut, jež se připojuje z pravé strany. Taková situace je známá například z Pernerovy ulice v pražském Karlíně.

Podívejte se, jak pěkně funguje křižovatka s 4-way STOP:

Zdroj: Youtube