1) Sežeňte si svědky

Každá nehoda přináší velký stres. Zejména, když při ní dojde ke zranění lidí. Přesto je ale nutné zajistit si co nejvíce svědků, kteří na místě byli a nehodu viděli. Vezměte si na ně telefonní čísla, požádejte je o jméno. Je totiž častým jevem, že viník neštěstí velmi často odmítá spolupracovat a přiznat, že právě on udělal osudovou chybu.

Nehody, jak je vidno v naší galerii, se nevyhýbají ani policistům

2) Potvrzení o účasti na nehodě

Na tuto zdánlivou maličkost se bohužel často zapomíná. Ve skutečnosti jde o rychlý a formální úkon. Jakmile má zraněný potvrzení o tom, že je účastník nehody, často sporná situace se odblokuje. Společnost, která ho jako klienta zastupuje, pak může začít podnikat jednotlivé kroky k tomu, aby pro něj zajistila maximální možné odškodné.

3) Nic nevyhazujte

K úspěšnému vymožení odškodného je důležité mít veškeré podklady. Schovávejte proto naprosto všechny dokumenty, které souvisí nejen s nehodou a vaším zdravotním stavem, ale třeba i s návštěvami rodiny a podobně. Pokud za zraněným do nemocnice cestuje jeho rodina, měla by si schovávat veškeré projeté jízdenky nebo si psát cesťáky kvůli projetému palivu. I to je součástí odškodnění. Cesťáky si veďte také při kontrolních návštěvách u lékaře. Hned po nehodě také pořiďte fotodokumentaci všech modřin a šrámů.

4) Jde o trestněprávní nebo občanskoprávní spor?

Velmi častou chybou lidí, kteří se chtějí domoci vyššího odškodného, je volba trestněprávního sporu. Je obvyklé, že když prokazatelný viník nehody nespolupracuje, právník radí hnát celou věc k soudu a řešit vše trestněprávní cestou. To je ale může být zásadní chyba! Celý spor posune do naprosto nejisté roviny a navíc ji velmi výrazně protáhne. Klíčem je takovou cestu řešit na občanskoprávním základě: Odškodnění nemateriální újmy vymoci z povinného ručení na pojišťovně.

5) Nenechte se nachytat

I když pojišťovny odškodnění přiznají, získá se od nich obvykle jen třetina toho, na co mají lidé skutečně nárok. Podobně nebezpečné je nechat se nalákat na internetu na nabídku rychlé pomoci od různých firem. Ty často ale nemají žádné smluvní soudní znalce nemajetkové újmy či advokáty, kteří by pracovali přímo pro ně. Firmy tak narychlo domlouvají spolupráci pro každý jednotlivý případ zvlášť, což má pro klienta často neblahé důsledky. Vždy proto vyhledejte společnost, která má své vlastní advokáty a soudní znalce na posudky bolestného a ztížení společenského uplatnění.

6) Nastudujte si, na co všechno máte právo
Vyplacením bolestného nároky nekončí. Je třeba započítat i ušlou mzdu, peníze za cesty k lékaři, to, že se druhý partner musí věnovat domácnosti a i jemu se krátí výdělek. V potaz je třeba vzít i jizvy, nutnost splácet leasing… V klidu si sedněte a všechny nároky sepište. Odborník vám poradí, na co vše máte právo.

7) Nehodou život nekončí

Událost, jakou je dopravní nehoda a její následky, často poznamenají celou rodinu na dlouhé měsíce. Ani v tomto stresujícím období ovšem nezapomeňte plnit své závazky, nebo je alespoň řešte. Splácíte úvěr? Máte hypotéku? Kontaktujte věřitele a dohodněte s ním řešení situace – solidní poskytovatel by vám měl vyjít vstříc. Určitě také plaťte včas obvyklé účty, jako je například nájem. Ať se k řešení nehody nepřidají ještě dluhy.

8) Udělejte si bilanci života po nehodě

Abyste mohli uplatit další nároky, je důležité zhodnotit roční období po ustálení vašeho stavu. V té době už víte, jaká zranění se úplně zahojila a jaká budou mít důsledky pro váš další život. Právě tehdy můžete uplatnit kompenzaci za to, jak vás nehoda celkově ovlivnila. Byl/a jste aktivní sportovec, který/á několikrát týdně vyrazil/a na kolo či tenis a po nehodě se pohybujete jen o berli? Pak velmi utrpěla kvalita vašeho života a máte nárok na další peníze, a to v podobě ztížení společenského uplatnění, což ve většině případů představuje nejvyšší finanční odškodnění, které poškozenému přísluší.