Až k Ústavnímu soudu se totiž dostal spor o vině a trestu mladého řidiče z Olomoucka, který pod vlivem alkoholu ve vysoké rychlosti zabil svého bratra. Hájil se tím, že svého pokrevního spolujezdce opakovaně vyzval, aby se připoutal.

Ústavní soudci ve svém nálezu uznali, že odpovědnost za své připoutání nese svéprávný spolujezdec. Na bedrech řidiče zůstává kontrola zapnutí pásů u dětí a ostatních nesvéprávných osob.

Odsouzenému mladíkovi nicméně přelomový verdikt Ústavního soudu nepomohl. „Byl podnapilý, jel nepřiměřenou rychlostí a nezvládl řízení,“ upozornil soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk na trojité porušení podmínky, za které platí odpovědnost spolujezdce. Řidič totiž nesmí zanedbat jinou svou důležitou povinnost.

Tříletý nepodmíněný trest a pětiletý zákaz řízení tak zůstává v platnosti.

Soudy v minulosti řešily i případy, nakolik člověk nese vinu za následky nehody v případě, že usedne do vozu se zjevně opilým řidičem. Podle několika rozsudků může být spolujezdec spoluodpovědný až z poloviny. Ústavního soud nicméně musí být dostatečně prokázáno, že spolujezdec o řidičově opilosti věděl.