ÚAMK (Ústřední automotoklub) novou mapu rizikových silnic vytvořil ve spolupráci s firmou AF-CITYPLAN jakožto součást programu EuroRAP (Evropský program hodnocení bezpečnosti silnic).

K průzkumu se využívají různá data o silniční síti a tedy hlavně součty dopravních nehod na jednotlivých úsecích a také informace o hustotě dopravy. V rámci nehod se však započítávají pouze nehody s úmrtím nebo vážným zraněním. Díky tomu lze nakonec zjistit, které úseky a lokality pro řidiče a další účastníky provozu představují nejvyšší bezpečnostní riziko.

ÚAMK takovou mapku vydává již od roku 2007, přičemž samotné mapování probíhá vždy po tři po sobě jdoucí roky, aby byl snížen vliv nahodilých extrémů v nehodovosti v jednom roce. Tentokrát se tedy můžete podívat na průzkum z let 2014 až 2016.

„Postup je založen na porovnání počtu nehod na silničním úseku o průměrné délce cca 20 km s dopravním výkonem, který přenáší (ve vozokilometrech – vozkm). To znamená, že úsek o určité délce s 20 nehodami a intenzitou 10 000 voz/24 h bude mít 10krát vyšší riziko, než úsek o stejné délce a počtu nehod, kde projede 100 000 voz/24 h,“ vysvětluje ÚAMK.

Pomocí barevného značení pak ukazuje mapa účastníkům silničního provozu, jaké je na daném úseku "statistické" riziko, že se stanou součástí nehody se smrtelnými nebo vážnými následky. Prozatím však v Česku probíhá mapování pouze na síti dálnic a silnic I. třídy. Celkově jde o úseky v délce přes 6500 km.

Kliknutím na mapku níže ji otevřete v plném rozlišení.

Mapa rizikových silnic za období 2014 - 2016.

K rizikové mapě dále ÚAMK vydává také přímé shrnutí deseti nejnebezpečnějších silnic na území ČR, jejich přehled najdete v tabulce níže. Na nezáviděníhodném prvním místě je opět jako v minulých letech úsek silnice I/11 mezi Žamberkem, Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou.

Na druhou stranu největší zlepšení v bezpečnosti proběhlo na úseku silnice I/71 od Uherského Ostrohu po slovenskou hranici. Na dálnicích se situace razantně zlepšila na úseku D1 mezi Měřínem a Velkou Bíteší. Největší zhoršení v počtu nehod nakonec průzkum ukázal na silnici I/23 mezi Telčí a křižovatkou se silnicí I/38 u Markvartic.

Nejrizikovější úseky za období 2014 - 2016:

Deset nejhorších úseků za období 2014 - 2016.