Odpověď na tuto záhadu se ukrývá poměrně očekávatelně v samotné převodovce auta, potažmo ve způsobu, jakým jsou vyrobena ozubená kola. Taková převodovka je samozřejmě hlavně o ozubených kolech a všechna osobní auta již dlouhá léta používají kola se šikmým ozubením. Tedy,alespoň pro rychlosti vpřed.

Šikmý ozub funguje samozřejmě na stejném principu, jako obyčejné ozubené kolo s přímým ozubením, ovšem přináší jisté výhody. Na rozdíl od přímých, rovně seseknutých zubů, do sebe šikmé zuby zapadají postupně a plynule, což znamená, že při tom nevydávají žádný hluk.

Zdroj: Youtube

Zato přímé zuby na ozubených kolech, které do sebe nezapadají plynule, při každém kontaktu vydají drobné cvaknutí, které se při vyšších otáčkách postupně slije do hlasitého vysokofrekvenčního hvízdání.

A to je přesně to hvízdání, které slyšíme při jízdě na zpátečku.

U drtivé většiny manuálních převodovek je totiž zpátečka jediná rychlost, která sešikmené zuby nemá.

Porovnání šikmých zubů na dopředných rychlostech a přímých zubů na zpátečce.Zdroj: So many hobbies Blog

Vyvstává pochopitelně otázka, proč nemá zpátečka stejně šikmé zuby, jako všechny ostatní rychlosti. Zde už se ale do hry vkládají finance. Naprosto jednoduše řečeno – na zpátečku stejně nikdo nejezdí dlouho ani rychle, takže posádka trochu toho hvízdání klidně přežije a automobilka ušetří nějaké peníze na výrobě ozubených kol.

Sešikmené zuby na zpátečce mají spíše výjimečně jen některá auta a většinou se jedná o modely dražších značek.

Závodní vozy šikmé zuby nemívají

Existuje ale jedna výjimka, u které šikmé zuby nenalezneme vůbec. Řeč je o závodních převodovkách, kde se na hlučnost nehraje, a když převodovka hvízdá po celou dobu jízdy jako o život, nikomu to nevadí. Rovné zuby se zde používají z toho důvodu, že oproti šikmým nevyvolávají nechtěné boční síly.

Zkrátka když na sebe působí dvě ozubená kola se šikmými ozuby, snaží se jedno druhé vytlačit do strany. U osobních aut se musí tento problém řešit zesílenou a tedy těžší skříní převodovky.

Závodní převodovka má však zuby rovné, žádné nechtěné síly v ní nepůsobí a její skříň může být proto slabší a lehčí.

Jak taková závodní převodovka bez šikmých zubů zní, si můžete poslechnout třeba v tomto videu.

Zdroj: Youtube